Väcka åtal för förtal

Hej! Jag är medlem och styrelseledamot i en ideell förening. Det går inte att återge hela tvisten men kort kan jag nämna att det pågår en dispyt mellan två av medlemmarna i klubben. Styrelsen har egentligen ingenting med denna att göra. Men en av medlemmarna har nu börjat skicka en mängd massmail via en mail-lista till våra medlemmar, som hon kommit över. I mailen förtalar och ljuger hon om styrelsen, påstår att vi gjort saker som vi absolut inte har gjort, och detta har nu gått så långt att vi måste agera, men vi vet inte hur vi skall gå till väga. Detta kan iaf inte fortsätta för det skadar föreningen. Ska/kan vi polisanmäla och stämma henne för förtal och isf hur? Hur ser i så fall den processen ut, på ett ungefär?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Till att börja med kan sägas att det inte går att förtala ”styrelsen” i sig, man kan bara förtala enskilda personer. Har däremot vissa personer namngetts, deras poster nämnts eller det av annan anledning är tydligt att när denne medlem säger ”styrelsen” så menar denne egentligen vissa specifika individer kan det röra sig om förtal.

För att ryktesspridning ska kunna utgöra förtal krävs att det har inneburit att en uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning har lämnats. Som exempel nämns i lagen att någon pekas ut som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det måste alltså röra sig om en uppgift (t.ex. att styrelseledamoten har gjort någonting), det räcker inte att det bara är ett värdeomdöme (t.ex. att styrelseledamoten är illojal). Det krävs inte att det går att visa att uppgiften faktiskt har lett till att någon har börjat missakta den utsatta, bara att uppgiften typiskt sett skulle kunna leda till det.

Det är svårt för mig att utifrån det jag vet säga om de uppgifter som har lämnats i ert fall är tillräckligt ägnade att utsätta någon för annans missaktning. En riktlinje är i alla fall att det typiskt sett ska röra sig om något som är nedsättande för den beskylldes ”goda namn och rykte”.

Förtal är ett målsägandebrott och faller in under enskilt åtal, inte allmänt åtal. Det innebär att det är de styrelseledamöter som anser sig ha utsatts för förtalet (målsägandena) som själva ska väcka åtal för brottet. Man kan alltså inte ange brottet till åtal hos åklagare/polis och sen vänta på att åklagaren ska välja att väcka åtal.

Reglerna för hur enskilt åtal väcks finns i 47 kap. rättegångsbalken. Ansökan görs skriftligen till tingsrätten, och denna ansökan måste innehålla alla de uppgifter som nämns i 47 kap. 2 § rättegångsbalken. Är det så att ni vill väcka åtal skulle jag råda er att ta kontakt med någon juridiskt kunnig som kan hjälpa er med ansökan och processen, eller att överväga att anlita ett professionellt ombud. Det kan vara så att ni har försäkring som täcker rättshjälpskostnader, det kan i alla fall vara värt att kolla upp. Dessutom bör ni vara medvetna om att enskilt åtal räknas som ett civilmål i domstolen, vilket innebär att den förlorande parten (alltså målsägandena om det skulle bli en friande dom) kan bli tvungna att stå för era egna och motpartens rättegångskostnader.

Hoppas allt ordnar sig och att mitt svar har kunnat vara till hjälp! 

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo