FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/04/2013

Straffrättsvillfarelse

Kan man bli dömd för ett brott om man inte var medveten om att ens handling var olaglig enligt svensk lag?

Lawline svarar

Hej,


Ja, man kan bli dömd för ett brott trots att man inte var medveten om att ens handling var olaglig enligt svensk lag.


Okunnighet om lagen ursäktar som regel inte.


I brottsbalken 24 kap. 9 § finns en ansvarsfrihetsgrund för att  man just varit omedveten om att ens handling var brottslig. För att man ska undgå ansvar enligt den paragrafen krävs att fel förekommit vid kungörandet av den straffrättsliga bestämmelsen man brutit mot, eller att någon annan orsak gör handlingen uppenbart ursäktlig. Det är relativt strikta rekvisit, innebärande att paragrafen sällan är tillämplig.Med vänliga hälsningar,Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo