FrågaFAMILJERÄTTBodelning11/04/2013

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Person A och B är gifta och har ansökt om skilsmässa. De har två små barn. De äger gemensamt en bostadsrätt som är under försäljning. Om person A tar ett privat lån av släkting för att finansiera köp av ny bostad samt dubbelboende, kan denna summa på någon sätt innefattas av det som sedan ska delas? Ingen bodelning är gjord. A vill säkerställa att detta blir ett enkilt lån och att inte person B kan kräva del i beloppet. Tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej,


Tack för din fråga!


I äktenskapsbalken 9 kap. 2 § stadgas att bodelning vid äktenskapsskillnad ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är alltså den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till rätten, vilken i juridiska sammanhang ofta kallas för "den kritiska tidpunkten". Med egendomsförhållanden avses den samlade egendomsbilden, såväl tillgångar som skulder.

Av din fråga framgår att ni ansökt om skilsmässa vilket innebär att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden vid den kritiska tidpunkten. Det vill säga den dag er ansökan om äktenskapsskillnad inkom till rätten. Det i sin tur innebär att pengar som lånas efter att ansökan inkommit inte är en del av kommande bodelning.


Här hittar du äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230


Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000