FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/04/2013

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt (vid brott eller brottsmisstanke å färde) gäller ju inom ex vis Polismyndigheten även enskild anställd inom Polisen omfattas ju av detta, även om det faller under en annan paragraf, uppfattar jag det som. En av mina anställda menar att hon fortfarande har en anmälningsplikt eftersom hon en gång varit anställd inom Polisen (kort projektanställning på några månader för många år sedan i samband med produktion av en informationsfilm) . Hon menar att denna plikt är "livslång" om man en gång varit anställd inom Polisen. Jag menar att det rimligtvis inte kan vara så, men att hon dock omfattas av den anmälningsplikt som alla medborgare har.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den anmälningsplikt jag tror att ni syftar på är plikten i Socialtjänstlagen (Sol) 14 kap 1§ 1st p.3 för anställda inom vissa myndigheter att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Anmälningsplikten är dock inte livslång utan gäller bara så länge man är anställd.

Vidare så har en polisman som huvudregel rapporteringsskyldighet för brott som han eller hon får kännedom om ifall brottet faller under allmänt åtal (Polislagen (PL) 9§).

I övrigt så finns det inte någon generell anmälningsplikt i Sverige. Om du ser att någon begår ett brott eller får kännedom om att ett barn far illa så har du alltså inte någon skyldighet att anmäla till polisen eller socialtjänsten även om det såklart är bra om man gör det ändå. Det finns visserligen en uppmaning i SoL 14 kap 1c§ till ”var och en” att anmäla till socialnämnden om han eller hon får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa men bestämmelsen är inte straffsanktionerad. Det kan också vara brottsligt att underlåta att avslöja vissa särskilt allvarliga brott som är ”å färde”, alltså att brottet inte är fullbordat, att brottet är fullbordat men effekten inte uppstått eller att brottet är ett så kallat perdurerande brott som inte avslutas genom att det fullbordats. Ett exempel på ett sådant brott som man är skyldig att avslöja är mordbrand (Brottsbalken 13 kap 1 och 12§§ och 23 kap 6§).

Däremot så har alla som utgångspunkt skyldighet att vittna i rättegångar om en domstol begär det.

Socialtjänstlagen hittar du https://lagen.nu/2001:453

Polislagen hittar du https://lagen.nu/1984:387

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?