FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt15/12/2006

Begränsningar i yttrandefriheten

Var går gränsen för vad man får säga i medierna enligt Yttrandefrihetsgrundlagen?

Lawline svarar

Hej, Yttrandefriheten begränsas av till exempel sekretess hos myndighet eller av att vissa handlingar är brottsliga. Som exempel på yttranden som är straffbara trots yttrandefriheten kan nämnas förtal, uppvigling till brott, förolämpning, olaga hot eller hets mot folkgrupp. Yttrandefrihetsbrott regleras i 5 kapitlet Yttrandefrihetsgrundlagen, som hänvisar till 7 kapitlet 4-5 §§ Tryckfrihetsförordningen, se http://www.lagen.nu/1991:1469#K5. Där är alla tryck- och yttrandefrihetsbrott uppräknade! Mvh
Miranda BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”