Preskription av konsumentfordring.

Hej , har fått en räkning från Telia från 1994 , jag har haft betalningsanmärkingar sen jag var barnsben och har aldrig haft telefon , jag har ansokt ett antal ggr men blivit nekad , kan det stämma att dom kan skicka en räkning från 1994 till kronofogden for indrivning idag ? det måste väl finnas preskibitionstid på på vissa räkningar eller har jag fel? det stämmer inte nånstans tycker jag , vad kan jag kräva av kronofogden? namnunderskrifter ?kontrakt på telefon abonnemang etc etc ?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. 

 

Vad som blir intressant att undersöka är som du nämner frågan om preskription. Detta regleras i Preskriptionslagen (1981:130), vilken du finner här; https://lagen.nu/1981:130#P2.

 

Den generella preskriptionstiden i Sverige är 10 år, tiden räknas från fordrans tillkomst (2§ PreskrL). Ibland kan dock denna tid förkortas, bland annat för att främja konsumentskyddet. Om skulden gäller en vara, tjänst eller annan som en näringsidkare har tillhandahållit en konsument, är preskriptionstiden istället 3 år (2§ st.2 PreskrL).

 

Viktigt är dock att enligt 5 § PreskrL,  preskription avbryts genom att ;

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären.


2. Gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller


3. Borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

 

Sammanfattningsvis så kommer fordringen anses vara preskriberad om inte någon av kriterierna i 5 § kan anses uppfyllda, då jag inte vet mer om din situation kan jag inte ge ett klart svar.

 

Lycka till. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo