FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/03/2013

Bodelning mellan efterlevande make och särkullbarn

Min väns make har nyligen avlidit. Under deras gifta liv tillsammans har de haft delad ekonomi. Den avlidne maken har ett särkullbarn. Vad händer med deras egendom vid arvskiftet? Hur avgörs vad som ska ingå vid tilldelningen till särkullbarnet när ekonomin inte har varit gemensam?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Jag utgår i mitt svar från att särkullbarnet är enda bröstarvinge till den avlidne. Särkullbarnet ärver hela kvarlåtenskapen från sin förälder, då makar inte har arvsrätt framför särkullbarn.

 En bodelning ska ske även då ett äktenskap upplöses på grund av den ena makens frånfälle. En bodelning är ett avtal och måste därav ingås av minst två parter. Då en make dött ingås detta avtal av den efterlevande maken och den först avlidne makens arvingar, 9:5 Äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230#K9P5S1. I detta fallet är det särkullbarnet samt den efterlevande maken.

All giftorättsgods ingår i en bodelning, enligt 10:1 ÄktB. All egendom är giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. Enskild egendom utgörs av bl. a. egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord och egendom som en make erhållit genom gåva, arv eller testamente med föreskrift om att egendomen ska vara enskild, se 7:2 ÄktB. 

Vid en bodelning har en part rätt att i första hand få sin egendom på sin lott, 11:7 ÄktB. Fördelning av makarnas gemensamma bostad och bohag utgår utifrån behovsprincipen, vilken innebär att den av makarna som bäst behöver egendomen ska få den på sin lott, 11:8 ÄktB. Denna regel gäller dock bara till fördel för den efterlevande maken i det fall att en bodelning genomförs med anledning av en makes död.

Kan särkullbarnet och efterlevande maken inte komma överens har de möjlighet att ansökan om en bodelningsförättare, se 17 kap ÄktB. Det som efter bodelningen är på den avlidnes sida är kvarlåtenskapen och denna tillfaller särkullbarnet. 

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

okänd okändRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”