FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/03/2013

Bäst behov av den gemensamma bostaden enligt 11 kap. 8 § ÄktB plus frågor om enskild egendom

Hej! Under vilka ömständigheter anses man vara den som är i större behov av det gemensamma boendet? Jag och min make har inga barn ihop och båda har fast jobb, dock får jag mycket mindre i lön. Spelar det någon roll om den ena har bidragit mer ekonomiskt än den andra, när det gäller boende och mat? Jag var inte närvarande då min make köpte vår lägenhet men vi var redan gifta, undrar om han på något sätt kunde ha gjort att den lägenheten klassas som enskild egendom? Hur kan jag ta reda på det? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Jag förstår din fråga som att du har funderingar över vem som har rätt till den gemensamma bostaden vid en äktenskapsskillnad och därigenom en bodelning. Vidare undrar du om er make ensam kan göra bostaden till sin enskilda egendom.

Vad först angår frågan om enskild egendom så finns det tre sätt att få makes giftorättsgods (GG) att bli dennes enskilda egendom (EE). Makes egendom som denne erhåller genom gåva eller testamente är dennes enskilda egendom om testatorn eller gåvogivaren förordnat om detta. Så länge din make inte förvärvade lägenheten med medel som denne ärvt eller fått med föreskrift om EE så utgör er lägenhet GG. Det sista sättet är att båda makarna ingår ett äktenskapsförord om vilken egendom om ska vara makes enskilda. Sålunda finns det inget sätt som ena maken ensam kan besluta om att hans egendom ska vara enskild. Bästa sättet för den andra maken att undersöka saken är att, i det fall en viss egendom förvärvats genom testamente eller gåva, kontrollera om det fanns något villkor om enskild egendom från gåvogivaren/testatorn.

För att sedan övergå till frågan om bättre rätt till den gemensamma bostaden (och bohaget) vid en bodelning (11 kap. 8 § Äktenskapsbalken (Äktb) ). I ditt fall äger ju din make lägenheten vilket, för att du ska ha rätt att ta över den vid skiljsmässa, förutsätter två saker:

  • Dels måste du anses ha bäst behov av den (Behovsprincipen)
    • Exempel på omständigheter som spelar in här är ålder och hälsa; om ena maken på grund av sådana omständigheter har ett särskilt behov av bostaden.
    • Andra faktorer som exempelvis spelar in är vem av makarna om har lättast att skaffa ett nytt hem.
  • Vidare måste ett övertagande anses såsom skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt (Skälighetsprincipen)
    • Här måste man beakta ägarmakens ekonomiska situation och väga dessa mot den andra makens behov.
    • Omständigheter som att bostaden är ägarmakens släktgård eller föräldrarhem påverkar också bedömningen.

Sammantaget måste en helhetsbedömning göras av makarnas situation. Sålunda finns det inga generella omständigheter som alltid talar i en riktning, med undantag för de fall då make fått vårdnaden om barnen. Denna anses alltid ha bäst behov av den gemensamma bostaden. Men eftersom detta inte är aktuellt i ert fall kan jag inte ge något glasklart svar på frågan.

Lagen jag hänvisade till finns här: https://lagen.nu/1987:230#A2

 

Om ni har ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare