FrågaARBETSRÄTTSjuk 25/03/2013

Arbetstagarens skyldighet att sjukanmäla

Hej, Jag var hemma från arbetet pga. sjukdom. Jag ringde i god tid till mitt arbete och meddelade sjukdom och att jag därför behövde stanna hemma. Enligt min AG är detta olovlig frånvaro och jag skall ej erhålla sjukpenning för sjukdomstiden. Detta pga. att sjukanmälan är outsourcad till tredje part. Skall ringa dit och ange sitt personnummer. Jag glömde bort detta. Jag anser att detta inte bör bedömas som olovlig frånvaro eftersom jag meddelade arbetet i god tid. Är detta att betrakta som olovlig frånvaro eller bör jag bestrida det? Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej Christian,

Tack för din frâga!

Det är Lag om sjuklön (1991:1047) som reglerar arbetstagarens rätt till sjuklön och andra anställningsförmåner i Sverige.

Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Om anställningen är kortare än en månad gäller rätten till sjuklön endast om arbetstagaren varit anställd minst 14 kalenderdagar från arbetets tillträde.

Sjuklön betalas ut vid sjukdom som leder till nedsatt arbetsförmåga. Vid bedömning av om arbetsförmågan är nedsatt skall det särskilt beaktas om arbetstagaren på grund av sin sjukdom är helt eller delvis förhindrad att utföra sitt vanliga arbete eller därmed jämförligt arbete.

Sjuklön utges inte för den första dagen av sjukperioden då denna dag är en karensdag. Sjuklöneperioden löper från arbetstagarens första sjukdag och de därpå följande tretton kalenderdagarna. Arbetstagaren måste avhålla sig från arbetet för att sjuklöneperioden skall anses ha börjat. En arbetstagare har alltså rätt till en sjuklön på 80 % av lönen, med undantag för karensdagen, mellan dag 2-14.

För att du ska få rätt till sjuklön måste du sjukanmäla sig till din arbetsgivaren. Läkarintyg redan från första dagen så kallat "förstadagsintyg" kan endast krävas vid särskilda skäl, om detta är reglerat genom kollektivavtal eller om arbetsgivaren gjort en skriftlig begäran. Annars säger 9 paragrafen i lagen att arbetstagaren endast är skyldig att lämna en skriftlig försäkran för att få sjuklön och från och med den sjunde kalenderdagen kan arbetsgivaren kräva ett läkarintyg. Observera dock att lagen anger att du som arbetstagare är skyldig att lämna en skriftlig försäkran till din arbetsgivare för att få rätt till sjuklön. I denna försäkran skall det anges i vilken omfattning du inte kunnat arbeta på grund av sjukdomen.

Du har alltså två formella krav att beakta, informera din arbetsgivare om att du är sjuk samt skicka in en skriftlig försäkran som anger sjukdomens omfattning. Denna försäkran har oftast formen av ett färdigt formulär som man fyller i. I lagen och några av de kollektivavtal jag tittat på anger man endast att arbetstagaren skall anmäla sjukdomsfallet till arbetsgivaren. Om din arbetsgivare har rätt att hänvisa till en tredje part är jag osäker på. Jag råder dig i detta läge att titta på ditt anställningskontrakt och gällande kollektivavtal.

Efter 14 dagar är arbetsgivaren inte längre tvungen att betala sjuklön och den arbetsgivaren skall då anmäla detta till Försäkringskassan för att arbetstagaren skall få rätt till sjuklön. Arbetstagaren kan även själv ansöka om sjukpenning direkt till Försäkringskassan. Arbetstagaren kan erhålla sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-dagars period.

Lagen säger att du skall anmäla dig sjuk till din arbetsgivare och har du gjort det anser jag inte att det bör betraktas som olovlig frånvaro. För att få klarhet i om din arbetsgivare har rätt att hänvisa till tredje part råder jag dig att titta på ditt anställningsavtal och gällande kollektivavtal.

Med Vänlig Hälsning

Emily Teppler


Emily TepplerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”