FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 24/03/2013

Avskedande

Hej. blev erbjuden sommarjobb och timanatällning hos ett äldreboende. Avtalet var muntligt och jag va lovad två perioder. Efter att ha jobbat två dagar så kände jag mig dåligt bemött och kränkt av personalen och kontakta därför chefen. Chefen hörde sin personals Syn på det hela och kontakta mig över mejl där hon avskeda mig. Tyckte sjävlq uppförandet av chefen när det kom till att lösa fallet var fel och nu står jag här utan jobb. Vad har jag för rättigheter ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Svaret på din fråga är beroende av om du och din arbetsgivare har ingått ett giltigt anställningsavtal eller inte. För anställningsavtal gäller inga särskilda formkrav, ett muntligt avtal är alltså giltigt. Jag kan dock inte med säkerhet svara på om ni har ett giltigt avtal eller ej men det verkar som att både du och din arbetsgivare båda var överens om att du skulle arbeta två perioder och då är det det som gäller.

När du skriver att du ingick en timanställning betyder det i lagens mening att du har en visstidsanställning, en sådan anställning regleras i 5 § i lagen om anställningsskydd (LAS). Då gäller att arbetsgivaren har rätt att inte ge dig några nya pass eller perioder utöver de två perioderna ni avtalat om. Detta kan
alltså arbetsgivaren göra utan att ange några skäl eftersom bara de perioder ni avtalat om är bindande. Arbetsgivaren kan i princip välja att inte anställa dig för några nya perioder.

Vad gäller de perioder som ni faktiskt avtalat om, de två perioder som du är visstidsanställd för att arbeta, måste arbetsgivaren ha väldigt starka skäl till att vägra dig arbete för dessa perioder, se 18 § LAS. Väldigt starka skäl kan tex vara stöld. Arbetsgivaren är även skyldig att ange dessa skäl om du begär det, 19 § LAS. Om det inte finns några sådana starka skäl har du rätt att
arbeta de två avtalade perioderna, om du inte arbetar har du ändå rätt till den lön du skulle ha fått. Om din arbetsgivare vägrar detta så har hen brutit mot LAS och kan bli skadeståndsskyldig, 38 § LAS.

Förutsatt att du och din arbetsgivare ingått ett giltigt avtal så gäller alltså att du har rätt att jobba de pass eller de perioder som du enligt avtalet blivit lovad. Däremot har du ingen rätt att arbeta resten av sommaren, eftersom ni inte avtalat om mer än två perioder.

Vänliga Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?