FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/03/2013

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad, skuldavräkning och jämkning av bodelning

Min dotter bor i en hyresvilla. När hon gifte sig flyttade hennes man in med endast få saker. De har skaffat några saker tillsammans. Kan han nu vid skilsmässan ta halva boet? Hon har också ett lån av mig på 75000 kr. Hur blir det med det? Inget äktenskapsförord finns. Det är ett helt vanligt enkelt hem. De har bara varit gifta i 10 månader. Mvh A (ängslig mamma)

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Vid en skilsmässa skall en bodelning ske, vilket regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230.

I bodelningen skall makarnas giftorättsgods ingå, 7 kap 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, vilket i sådana fall skall framgå av äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev, 7 kap 2 § ÄktB. Du nämner att din dotter och en hennes man inte har något äktenskapsförord, så jag utgår från att all egendom är giftorättsgods. Vid en bodelning skall man lägga ihop all giftorättsgods och sedan göra en likadelning så vardera maken får lika stor andel, 11 kap 3 § ÄktB. Innan detta sker får vardera maken från sin egendom göra avdrag för att täcka sina skulder, 11 kap 2 § ÄktB. Din dotter har alltså rätt att behålla egendom till ett värde av 75 000 kr, som skall täcka upp för den skuld hon har till dig.

Du nämner även att din dotter och hennes man bara varit gifta i 10 månader. Enligt den s.k. femårsregeln kan en make i vissa fall begära jämkning av bodelning om äktenskapet varat i högst fem år, vilket regleras i 12 kap 1 § ÄktB. I de fem åren skall även medräknas eventuell tid som makarna levt som sambor innan äktenskapets ingående. För att jämkning skall vara aktuellt skall det dels vara fråga om ett kortare äktenskap och det skall med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt vara oskäligt att en likadelning sker. Ett exempel på när det kan vara oskäligt med en likadelning är att den ena maken har betydligt större förmögenhet än den andra maken, tanken är att man inte skall kunna ”skilja sig till pengar”. Om en jämkning blir aktuell brukar det ske schablonmässigt och innebär att bara så stor del av vardera makens giftorättsgods skall ingå i likadelningen som motsvarar den tid som äktenskapet varat delat med fem år. Om äktenskapet vara i 3 år skall alltså 3/5 av makarnas giftorättsgods läggas samman och delas lika mellan makarna.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000