Vad innebär obestånd?

En styrelse har solidariskt betalningsansvar och varje ledamot har regresskrav på övriga. Hur ser man på begreppet "obestånd"? Är en ledamot på obestånd om han inte kan betala sin andel eller först om han inte kan betala hela skadeståndsbeloppet?

Lawline svarar

Tack för din fråga.

Begreppet ”obestånd” definieras i 1 kap 2 § konkurslagen som att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och oförmågan inte är tillfällig. Om en av ledamöterna i styrelsen inte kan betala sin del och det inte bara är tillfälligt ses det som att ledamoten är på obestånd och det solidariska betalningsansvaret blir aktuellt.

Regresskravet innebär att de som solidariskt tvingats betala för en ledamot har möjlighet att kräva tillbaka pengarna de tvingats betala om ledamoten senare har pengar.

Hälsningar,

Victoria Lindberg


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo