FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt20/03/2013

Vilka krav ställs på en borgensman?

Hej! Jag undrar om man som 18-årig gymnasiestudent med en inkomst på 1 050 kr i månaden har möjlighet att gå in i borgen (proprie) för ett lån på 35 000 kr? Är det inte meningen att det ska göras en kreditupplysning först och i sådant fall ge avslag? Finns det några undantag?

Lawline svarar

Hej,

Långivaren är den som tar ställning till vilka krav som ska ställas på borgensmannen. Detta ligger i långivarens intresse eftersom denne vill ha säkerhet för lånet. I Finansinspektionens allmänna råd angående konsumentkrediter, framhålls bl.a. att en borgensman bör kunna förutsätta att långivaren prövar dennes betalningsförmåga. Vidare framhålls att borgensmannen bör bli informerad om borgensåtagandets innebörd.

Det låter inte som att du har de bästa förutsättningarna för att erbjuda långivaren tillräcklig säkerhet, men detta är upp till långivaren att bestämma.

Med vänliga hälsningar,

Oscar CamposRådgivare