FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort19/03/2013

Återkallelse av körkort

Hej, min sambo blev dömd för vårdslöshet i trafik 2012-02-28 och fick böter. Nu 1 år efter domen meddelar transportstyrelsen att han ska straffas ytterligare med att dom återkallar körkortet i 2 månader trots att han meddelat att han behöver körkort för att kunna försörja sig då han måste ha körkort för att ta sig till de olika arbetsplaterserna. Kan man bli dubbelbestraffad och om så är fallet kan man komma ett år efter med det?!

Lawline svarar

Tack för din fråga. Ett körkortsingripande anses inte utgöra något straff rent juridiskt, till skillnad från vårdslöshet i trafik. Av 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) framgår att det som du uppfattar som dubbel bestraffning  får, och, under vissa förutsättningar, ska ske. Av 7 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. I övrigt syns det inte finnas någon begränsning i tid angående körkortsingripanden. Din sambo kan begära omprövning av beslutet hos Transportstyrelsen. Din sambo kan även överklaga beslutet om ingripandet hos förvaltningsrätt enligt 8 kap. 1 § 1 st. 1 p. körkortslagen (1998:488). 

Lars BålmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?