Avtal som ingåtts under eventuellt hot

Grabben har under hot tvingats till att teckna 5 st iPhone 5 med abonnemang. Han är skraj och vägrar uppge vem som ligger bakom hoten. Polisanmälningar är gjorda. Har han någon chans att klara sig ur detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det är svårt att säga någonting om din sons chanser att som du säger klara sig ur detta. Allt beror på under vilka omständigheter din son skrivit under kontrakten. Av flera olika skäl kan hela avtalet, eller vissa villkor, förklaras ogiltiga. Avtal som tillkommit under tvång (hot) medför att avtalet ska förklaras ogiltigt. I praktiken ställs kraven på graden av tvång dock högt, varför dessa lagregler sällan kommer till användning. Se 3 kap. Avtalslagen som jag bifogar här: https://lagen.nu/1915:218


Svaret är knapphändigt men utfallet beror som sagt på huruvida omständigheterna i din sons fall överensstämmer med de rekvisit för "tvång" som framgår av Avtalslagen.


Välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare funderingar!


Vänligen,

Emelie Fyhrqvist


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning