FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis07/03/2013

Skyldighet att identifiera sig inför polis

Hej, Om man blir stannad av polis som vill se ID, har man en skyldighet att visa dom det då? Är det isådanafall någon skillnad på skyldighet att identifiera sig om man är misstänkt för ett brott gentemot om man inte är det? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.


Jag skall försöka svara på den så kortfattat som möjligt.


Det enda lagstöd som finns för polis att begära att en medborgare uppvisar legitimation återfinns 14 § Polislagen vilken du finner här; https://lagen.nu/1984:387.


Paragrafen stadgar att en polisman som stöter på en okänd person, som det finns särskild anledning att misstänka är efterspanad eller efterlyst, får omhänderta denna person för identifiering om han/hon vägrar att självmant identifiera sig.


I de fall rekvisiten i 14 § inte är uppfyllda finns det inte lagstöd för att kräva legitimation.


Sammantaget kan följande sägas; det finns inget generellt krav att ständigt bära leg i Sverige, men för att underlätta polisens arbete rekommenderar jag att visa leg om tillfrågad.Jacob Sandelin


Lawline RådgivareRådgivare