FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/03/2013

Innebörden av vapenamnesti

Hej, Svenska Polisen har för tillfället vapenamnesti vlket gör att man kan lämna in vapen anonymt. Om någon lämnar in ett vapen som visar sig varit med i något riktigt allvarligt, kan då den som lämnat in vapnet ändå gripas, förhöras och ev straffas? Förutsatt det går att identifiera personen efteråt men gissningsvis har de flesta polisstationer kamerabevaking! Är en vapenamnesti en garanti för att man inte kan ställas till svars för ett ev tidigare brott?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


Vapenamnestin är en slags straffrihet som endast gäller det olovliga innehavet av vapen och ammunition under en viss period (mars-maj 2013) för att minska antalet olagliga vapen i samhället utan risk för några påföljder. Polisen får inte efterforska vare sig inlämnarens identitet eller hur personen i fråga kommit över vapnet, och man riskerar alltså inte att bli åtalad eller dömd till ansvar för något vapenbrott. Amnestin omfattar inte några andra brott som eventuellt kan ha samband med vapnet i fråga.


Det finns det inte något som hindrar polisen från att använda vapnet i sin vanliga brottsutredande verksamhet. Om vapnet på något sätt skulle gå att koppla till ett begånget brott hindrar inte amnestin att detta används i utredningen och i slutändan att någon kan dömas för ansvar. Då är det naturligt att den som lämnat in vapnet blir intressant för utredningen. Rätten till anonymitet vid inlämnandet borde rimligen endast hänföras till själva vapeninnehavet varför polisen, när misstankar om annan brottslighet föreligger, bör kunna använda sig av övervakningsfilmer för att försöka fastställa en identitet. Viktigt att notera att detta inte får ske i samband med inlämnandet som jag tidigare nämnt, men jag ser inga hinder för att det skulle kunna ske i efterhand på andra grunder.


Det som händer när ett vapen lämnas in är att polisen kontrollerar detta mot sitt vapenregister för att se om det finns något registrerad ägare. Om det finns har ägaren en månad på sig att hämta ut vapnet, annars tillfaller detta staten vartefter det vanligen skrotas. Om du vill veta mer rekommenderar jag följande sidor:


http://www.polisen.se/Aktuellt/Vapenamnesti-2013/Fragor-och-svar-om-vapenamnestin/

Lagtexten hittar du https://lagen.nu/2013:25


Vänliga hälsningar,

Leo AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”