FrågaFAMILJERÄTTAdoption05/03/2013

Samtycke från biologisk förälder vid adoption

Hej! Jag har en son på 13 år. Jag har ensam vårdnad och bio pappan har inte funnits i hans liv på många år. Min nuvarande man har nu ansökt om att få adoptera min son. Min undran är om familjerätten anser att en adoption inte bör godkännas kan då tingsrätten döma annorlunda och vise versa? Bio pappan vill dock inte att sonen ska adopteras av min man. Detta pga att han vill "jävlas" med mig Min son har sagt att han vill bli adopterad (eftersom han är över 12år)

Lawline svarar

Hej!


Aktuella bestämmelser om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Enligt 3 § har en make rätt att adoptera den andre makens barn om samtycke finns. Att din son själv påstår sig vilja bli adopterad är av betydelse då detta är ett krav för barn över 12 år enligt 5 §. Av 6 § framgår vidare att domstolens hänsyn till barnets vilja baseras på dennes mognad och ålder. Det framgår även att det vid domstolens bedömning av om adoption ska genomföras görs en lämplighetsbedömning baserad på relationer till barnet, barnets bästa etc.


Huvudregeln är att samtycke krävs från båda de biologiska föräldrarna. Undantag från denna regel återfinns i 5a § 2 st. där det framgår att samtycke inte krävs av förälder som är utan del i vårdnaden.


Även om en biologisk förälder inte har del i vårdnaden brukar denne höras av domstolen innan adoption beslutas. Vad domstolen slutligen kommer fram till är svårt att bedöma. En grundläggande princip i svensk familjerätt är att barnets bästa ska prioriteras. Detta kommer med största sannolikhet vara ledande vid en eventuell domstolsprövning.


Lycka till!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”