Makars skulder

Min man har skatteskulder från sin gamla verksamhet som han hade sålt. Vi är gift och har barn. Jag undrar om jag måste betala hans skuld? Hur kan jag försvara min egendom? Har jag rätt att försvarar min egen tillgångar. Jag tycker att det är orättvis om jag är tvingas att betala pga vi är gift.

Lawline svarar

Hej! 

Du har ingen betalningsskyldighet för din makes skulder. Enligt äktenskapsbalken 1 kap. 3 § (https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1) svarar makar för sina egna skulder.

Det som kan hända är att Kronofogdemyndigheten beslutar att en utmätning ska ske i din makes egendom för att kunna betala skatteskulderna. Enligt 4 kap 19 § 1 st. utsökningsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1) kommer det vid utmätnings presumeras, antas, att egendom som är i er gemensamma besitting tillhör din man. Det här kan alltså vara möbler och annat ni har i bostaden, bilar, tillgodohavanden på gemensamma bankkonton osv. Det här alltså endast ett antagande som du kan motbevisa. Det måste dock till ganska starka bevis eftersom det ska "framgå" att din egendom är din. Den här regeln finns till för att makar inte ska kunna hävda att all egendom tillhör den maken som inte har några skulder. Om du har ett eget bankkonto är dina tillgodohavanden där skyddade. Har ni ett gemensamt konto är det bra att dokumentera vad som sätts in där för din räkning, som lönespecar osv. I övrigt rekommenderar jag dig att spara kvitton på möbler och elektronik. Om du är registrerad ägare på bilen brukar det accepteras, om det inte verkar vara en överföring av ägandeskap i syfte att frånhålla utmätningen tillgången.
Antagandet att egendomen tillhör din make kan också brytas om det är sannolikt att ni är samägare till egendom, t.ex. huset eller bostadsrätten. På den grunden krävs inte lika stark bevisning, men jag rekommenderar att ni dokumenterar vad som är ditt och vad som är din makes.

Hoppas svaret är till din hjälp!

Marina RönnquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo