Vanlig handräckning

FRÅGA
Jag har en fråga rörande en sak jag lånat ut och nu förvägras få tillbaka. personen hävdar att jag skulle vara skyldig denne pengar. vilket snarare är tvärtom, men dessa pengar denne pratar om rör egentligen en bodelning som inte genomförts då vi skildes som vänner och gjorde upp i godo. Men denna sak fick personen låna tills den hade ekonmisk förmåga att införskaffa en egen. Nu när jag anser att tiden har förlöpit och den borde haft möjlighet att införskaffa detta, förvägras jag ändå att få tillbaka den. med förevändningen att bråka inte om skitsaker, du är skyldig mig pengar. jag är inte skyldig denne några pengar och jag har papper som bevisar motsatsen. jag vill egentligen inte bråka med personen men anser att jag ändå har rätt att få tillbaka den saken som lånats då detta var en gåva till mig av en annan person och jag enbart låna ut den för att vara snäll och för att underlätta separationen. Men jag har vittne som kan intyga att det var tal om ett lån av denna sak samt att personen som lånat den själv medgivet i ett sms att så var fallet, men vägrar ändå lämna tillbaka saken. Hur ska jag göra?
SVAR

Hej,


Tack för din fråga!


Då du lånat ut en sak till en person som vägrar lämna tillbaka den, skulle jag rekommendera att du ansöker hos Kronofogdemyndigheten om s.k. vanlig handräckning. Reglerna om detta förfarande finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL), se här. Du kan på så vis ålägga personen du lånade ut saken till att fullfölja sin förpliktelse, dvs. lämna tillbaka saken, 3 § 2 p. BFL.


Ansökan skall göras skriftligen och du skall ange yrkanden och grunder, 9-10 §§ BFL. Ansökan skall även vara underskriven av
dig eller ditt ombud och ges in till Kronofogdemyndigheten i två exemplar, 19 § BFL. Kronfogdemyndigheten skickar det ena exemplaret till personen som innehar saken och personen ges två veckor att yttra sig, 25 § BFL. Om personen i fråga vill bestrida ansökan, och t ex menar att saken tillhör denne, skall detta ske skriftligen inom tvåveckorsfristen, 33 § BFL. Du kan i sådana fall välja om du vill att målet skall överlämnas till tingsrätten som då avgör tvisten, 34 § BFL. Om personen inte bestrider din ansökan i rätt tid skall Kronofogdemyndigheten
snarast meddela utslag i enlighet med ansökningen, 42 § BFL. Kronofogden kommer då att verkställa utslaget självmant och alltså kräva tillbaka sin sak, om du inte i ansökan angett att du inte vill att så skall ske, 16 § BFL se även 2 kap 1 § 3 st. utsökningsbalken (UB), se här

 

Hoppas du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Linda Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (537)
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?
2021-12-15 Vad ska jag göra för att få betalt?

Alla besvarade frågor (98541)