FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott28/02/2013

Straff för grov olovlig körning

Hej kommer med stor sannolikhet att få mitt körkort återkallat pga medecinska skäl... Har obotlig cancer ca 9 månader att leva... och efter strålning av tumörer i hjärnan och hjärnoperation så har mitt periferiseende enligt mina läkare blivit för dåligt för att få inneha körkort. Jag är medveten om det och komponserar genom att flytta blicken och vrida på huvet istället för att låsa min blick på ett ställe. Jag vet att det är grov vårdslöshet att köra om jag får det indraget men... Jag brinner för mitt motorintresse och vet att jag kör bättre än dom flesta andra och kör inte om jag mår dåligt. Är det fängelse första gången man blir stoppad eller... kan man klara sig flera gånger.... Är ostraffad sen tidigare. Med tanke på min aningens dåliga prognos vad kan dom göra....*S* Jag kommer antagligen inte att betala skatt så länge till...

Lawline svarar

Hej!

Reglerna om trafikbrott finner du i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Att köra bil utan att vara berättigad till detta utgör olovlig körning. Brottet olovlig körning delas in i brott av normalgraden eller grovt brott. Normalgraden av olovlig körning kan endast ge böter medan grov olovlig körning kan ge fängelse i upp till sex månader.

Olovlig körning anses vara grov om den begås av någon som tidigare innehaft körkort men fått det återkallat eller om brottet skett vanemässigt eller annars är att anse som grovt.

Att köra körkortspliktigt fordon när ditt körkort blivit återkallat innebär att du gör dig skyldig till brottet grov olovlig körning. På brottet kan som sagt fängelse följa men även om brottet har fängelse i straffskalan innebär detta inte per automatik att fängelse döms ut utan domstolen kan istället välja att döma ut en lindrigare påföljd. 

Det är svårt att säga vad en domstol skulle döma till i ett fall som ditt då en rad omständigheter spelar in i bedömningen, men mycket troligt skulle straffet bli dagsböter. Svenska domstolar är relativt restriktiva med att döma ut fängelsestraff, det finns i svenska lag en presumtion mot att döma till fängelse. 


Vänligen,

Nathalie StåhlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”