Betalningsföreläggande

FRÅGA
Hejsan, Det är så att jag behöver lite råd angående ett lån jag gav till en kompis.Allt började med att han behövde en ny bil, så han gick till en bilhandlare och kollade på en bil som han skulle köpa, sagt och gjort, han tog lån till bilen, men fick inte ta lån till handpenning, och där kommer jag in i bilden, så jag sa att jag kunde låna honom till handpenningen, så jag gick till banken med kontanter och satte in pengarna till företaget som handpenning till dom, och handpenningen låg på 20,900kr (jag har kvitto på att jag överfört dessa pengar till just detta företag som bilhandlaren jobbar åt) Och nu i efterhand så vägrar han att betala tillbaks den skulden jag lånade honom till handpenningen så jag undrar hur jag kan gå till väga?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Jag skulle rekommendera att du vänder dig tillkronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande för att få ens.k. exekutionstitel, vilket är ett beslut som får läggas till grund förutmätning enligt 3 kap 1 § utsökningsbalken (UB), se här.

Förfarandet om betalningsföreläggande regleras i lagen(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL), se här. Ansökan skallgöras skriftligen och innehålla yrkanden och grunder samt fordringens belopp,förfallodag samt eventuell ränta, 9-11 §§ BFL. Ansökan skall vara undertecknadav dig eller ditt ombud och skall ges in till kronofogdemyndigheten i tvåexemplar, 19 § BFL. Kronofogdemyndigheten sänder ena ansökan till svaranden (idetta fall din vän) som ges tid att yttra sig, i vanliga fall två veckor, se 25§ BFL. Om din vän väljer att bestrida din ansökan (och t ex menar att han inteär skyldig dig pengar) skall han göra det skriftligen inom tvåveckorsfristen.Du kommer i sådana fall underrättas om detta och kan då välja om målet skallöverlämnas till tingsrätten som då prövas tvisten. En sådan begäran skall skeskriftligen och du skall ange de omständigheter och bevis (t ex kvitto påinbetalning) som du vill åberopa i rättegången vid tingsrätten samt bifogaskriftliga bevis, 31 och 33-35 §§ BFL.

Om din vän istället inte i rätt tid bestrider din ansökan ombetalningsföreläggande skall kronofogden meddela utslag i enlighet med dinansökan, 42 § BFL. Kronofogdemyndigheten kommer att verkställa utslaget, dvs.driva in dina pengar, om inte du särskilt angivit i ansökan att du inte önskaratt så skall ske, se 2 kap 1 § 3 st. UB och 16 § BFL.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Linda Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (537)
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?
2021-12-15 Vad ska jag göra för att få betalt?

Alla besvarade frågor (98541)