FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning27/02/2013

Fördelning av kvarlåtenskap till andra arvsklassen

Jag har endast min far och undrar om han ärver alla mina pengar, dvs om jag inte har hunnit skriva ett testamente? Jag har inga barn, ingen sambo eller make heller.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Har du som arvlåtare inte uppgett andra instruktioner genom testamente ska arv utdelas enligt en i lag stadgad ordning. Där talas om första, andra och tredje arvsklass. Till den första arvsklassen hör arvlåtarens avkomlingar, så som barn, barnbarn etcetera. Till den andra arvsklassen hör arvlåtarens föräldrar och föräldrarnas avkomlingar. Till den tredje arvsklassen hör arvlåtarens mor- och farföräldrar samt deras avkomlingar.

Vid utdelning av arv ska i första hand arv utges till första arvsklassen, finns där ingen arvinge går arvsrätten istället över till den andra arvsklassen. Likaså går arvsrätten över till tredje arvsklassen om ingen arvinge finns i den andra arvsklassen.

I ditt fall då du inte har några avkomlingar blir andra arvsklassen tillämplig. Arvet skall då delas lika mellan din far och mor. Är din mor avliden och du har syskon innebär detta att den andel som skulle ha tilldelats henne istället delas lika mellan dina eventuella syskon. Finns inga syskon ska hela kvarlåtenskapen gå till din far.

Vänligen,


Matilda KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?