Första arvsklass och parentelprincipen

A och B gifta med varsitt särkullbarn C och D. A avliden 20 år sedan och A:s barn C gjorde då ett avstående från arv efter modern A. C är avliden sedan 10 år och hade inga barn. Nu har B avlidit och efterlämnar sonen D. I testamente när makarna levde skrevs att C och D oinskränkt skulle ärva A och B. Vad händer nu när endast D är efterlevande arvinge? Har syskonbarn till A arvsrätt?

Lawline svarar

Hej!


De bestämmelser jag redogör för nedan återfinns i 2 kap. Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637).


I arvsrättsliga sammanhang delas personer med ”blodsband” in i olika arvsklasser. Den första arvsklassen består av makar och avkomlingar till dessa, dvs. barn, barnbarn osv. Därefter följer den andra arvsklassen som består av föräldrar, syskon, syskonbarn osv. I den tredje arvsklassen återfinns mor- och förföräldrar samt barn till dessa. En parentes i sammanhanget är att kusiner inte har någon arvsrätt.


Enligt den så kallade parentelprincipen ska arvet fördelas utifrån arvsklassernas hierarki.


Om det i den första arvsklassen finns en efterlevande släkting ärver denne därför allt, oberoende av om det finns släktingar inom den andra eller tredje arvsklassen. Ett undantag från detta är om ett testamente upprättats till förmån för någon utanför den första arvsklassen (9 kap. 1 § Ärvdabalken) Av vad jag har uppfattat saknas dock ett sådant testamente.


Lycka till!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo