Dagsböter, avbetalningsplan, särskilda skäl?

Hej! Om man har fått en dagsbot på ca 15 000kr som man inte kan betala ut inom den satta tiden, kan man överklaga dagsboten för att eventuellt sänka summan? Eller leder detta till strängare påföljder? Hur skall man gå tillväga för att på bästa sätt försöka lösa denna situation? Det blir ju ganska svårt att betala dessa pengar när man har massa utgifter och inte kan ta något stort lån( pga av betalningsanmärkning) för den delen. Hjälp! Med Vänliga Hälsningar

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. 

 

Dagsböter regleras i 25 kap. Brottsbalken vilken du finner här; https://lagen.nu/1962:700#K25. 

 

Huvudprincipen för dagsböter är att straffet ska vara lika kännbart för alla, oavsett om man har hög eller låg inkomst.

 

Av 25 kap 2 § framgår att dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio.

 

Vidare framgår att varje dagsbot fastställs till ett visst belopp, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.

 

Slutligen anges att dagsbotens belopp får jämkas om det finns särskilda skäl. Då jag vet för lite om din personliga situation är det svårt för mig att göra en bedömning.

 

Beträffande betalningen ska denna göras inom 30 dagar från den dag domen vinner laga kraft. Om du inte kan eller vill betala inom 6 veckor lämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning. Kronofogdemyndigheten kan i vissa fall ge uppskov med betalningen eller tillåta att betalningen sker i olika omgångar om det finns särskilda skäl för det, till exempel bristande betalningsförmåga. Detta kan du läsa mer om här; http://www.kronofogden.se/BetalatillKronofogden.html.

 

Jag kan rekommendera dig att ta kontakt med kronofogden för att se om det finns möjligheter för en avbetalningsplan.

 

 

Lycka till

 


Jacob Sandelin

 

 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”