FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 20/02/2013

Avsked efter brott på arbetsplats

Jag har dumt nog stulit av en patient på jobbet och blivit förhörd av polisen och därmed erkänt. Hur kommer det bli på jobbet. Har jag någon rätt att behålla mitt jobb eller blir det avsked direkt? Kan man få någon hjälp från sitt fack kommunal?

Lawline svarar


Det är upp till din arbetsgivare att avgöra huruvida han/hon vill ha kvar dig i sin tjänst eller inte. Uppsåtlig brottslighet, så som stöld, utgör normalt giltig grund för avskedande. Även stöld av saker med lågt värde från arbetsplatsen kan leda till avsked. Din arbetsgivare har med andra ord giltig grund att säga upp dig men givetvis själv rätt att besluta hur han/hon vill göra. 


Du har alltid möjlighet att vända dig till ditt fackliga ombud för hjälp med frågor kring uppsägning/avsked. Eftersom din arbetsgivare har giltig grund för att avskeda dig är det dock troligtvis inte mycket facket kan hjälpa dig, om din arbetsgivare avskedar dig i anledning av stölden. 


Lycka till!


Louise BjartellRådgivare