FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 20/02/2013

Vikariat - Uppsägninstid

Hej ! Jag undrar hur lång uppsägningstiden är när man är anställd som vikariat på ett arbete. På kontraktet står det att jag är anställd från 8/1-13 - 8/3-13. Nu vill jag då säga upp mig men vet inte hur lång uppsägningstiden är. Tacksam för svar ! Mvh Edis Demir

Lawline svarar

Hej!

Vikariat är en så kallad tidsbegränsad anställning enligt 5§ i Lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln för en sådan anställning är att den inte kan sägas upp i förtid, det vill säga innan avtalstiden har gått ut. Det går emellertid att avtala om att en sådan tidsbegränsad anställning skall kunna avbrytas i förtid, detta framgår av 4§ LAS. 


För en tillsvidareanställning, det vill säga en anställning som löper utan ett bestämt slut, så är den lagstadgade uppsägningstiden 1 månad enl 11§ LAS. Även denna är dock avtalbar.


Vad gäller ditt vikariat så är du således bunden av avtalet till den 8/3-13, om inte ditt anställningsavtal lämnar utrymme för ett avslutande i förtid.


LAS: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.HTM


Christoffer TreutigerRådgivare