FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/02/2013

Skyldighet för anställda inom Kriminalvården att polisanmäla då brott begås

Hej! Min första fråga lyder: Vilken anmälningsplikt har personal på kriminalvårdsanstalt? Om misshandel sker av medfånge och 4 personal ser detta. Är de då skyldiga att anmäla detta någonstans? Var iså fall? Fråga nr 2: Kan man avsäga sig all arvsrätt efter eller före förälders bortgång?

Lawline svarar

Hej!


Att personal på kriminalvårdsanstalt har anmälningsplikt syftar i första hand på skyldigheten för personalen att till socialtjänsten anmäla om ett barn far illa, till exempel då en intagen på kriminalvårdsanstalt står inför frigivning och det finns risk för att den intagne kommer att begå nya våldsbrott mot sin familj. Denna anmälningsplikt regleras i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL).


Vidare jobbar Kriminalvården efter en nollvision där inga brottsliga aktiviteter och inget våld ska förekomma på anstalterna (http://www.kriminalvarden.se/upload/om_kriminalvarden/Visionen.pdf).  Det finns därför en skyldighet för personal på kriminalvårdsanstalt att uppmärksamma och anmäla till polisen ifall en intagen använder våld mot en medintagen, eller begår något annat brott.


När det gäller din andra fråga är det möjligt att avsäga sig sin rätt till arv både före och efter arvlåtarens bortgång. Man kan avsäga sig sin rätt till arv antingen genom godkännande av ett testamente som är upprättat till förmån för annan, eller genom att på något annat sätt skriftligen klargöra för arvlåtaren att man avstår från sin arvsrätt. För att du som bröstarvinge ska kunna avsäga dig din arvsrätt krävs dock att du fått skäligt vederlag eller att egendom motsvarande laglottens värde tillfaller din make eller dina bröstarvingar (17 kap. 2 § 1 st. ÄB). Avsäger man sig sitt arv kommer inte heller ens egna bröstarvingar att få ta del av arvet (17 kap. 2 § 3 st. ÄB).


ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637


Med vänlig hälsning, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”