FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/12/2006

Misshandel och olaga hot

Min dotter var på en festival i somras där hennes vän och en äldre kille (som denne inte känner) blev osams, då denne kille (ca18-19 år) var på tjejen (16 år) och hittade på olika saker, flickan blev irriterad coh bad honom dra där i från och att hon inte vill prata med någon som ljuger om sin identitet. Killen blir då verbalt aggressiv. Då min dotter vet att hennes vän i tidigare fall "bränt av" villket innebär att hon tidigare kan bil fysisk arg, när killar påtvingar sig hennes uppmärksamhet blir blir hon frustrerad och kan "hrinna av". Av rädsla av detta gick min dotter i mellan dessa två och knuffade bort killen (som inte faller eller något) Men rusar fram mot flickorna och är fysisk coh verbalt hotfull (skriker horor m m) Då kommer en annan kille till undsättning för flickorna som går /springer där i från..... Nu är flickorna anmälda fär misshandel och olaga hot....Men killen som kom till undsättning är och har erkänt misshandel men flickorna kan inte vittna till något av detta eftersom de var inte närvarande....Själv anser jag att det är civikurage att stoppa eventuellt bråk och modigt att agera. Polisen vill förhöra min dotter utan att meddela mig om tid och plats.... När vi var där så meddelade Polismannen att med sanolika själ kommer domen att ge 1-5 år... för detta brott ....Och att knuffa någon är misshandel oavsätt anledning eller om skada inte skett, utan att denne kille kände sig kränkt är och tillräckligt. Min dotter känner sig rädd och kränlkt av dena situation. Vad kan vi göra? Hur länge har polisen på sig att utreda inna Pres. har gått ut?

Lawline svarar

Hejsan! Jag förstår att det här måste vara en väldigt jobbig situation för dig och din dotter, men jag kan hjälpa dig att få klarhet i de juridiska reglerna så att du lättare kan bedöma anklagelserna! Enligt lagen krävs för att man ska dömas för misshandel att man tillfogat annan kroppsskada, sjukdom eller smärta. Under begreppet sjukdom faller även psykiskt lidande som medför en medicinskt påvisbar effekt, t.ex psykisk chock, dock inte endast kränkning. För att misshandel ska föreligga trots att varken skada eller sjukdom förorsakats krävs också att den inte varit alltför lindrig eller hastigt övergående. Misshandel delas in i tre kategorier: ringa misshandel, misshandel av normalgraden samt grov misshandel, vilken grad av misshandel man döms för beror i stort på effekten av misshandeln. I detta fallet utgår jag ifrån att killen i fråga inte fått någon skada, möjligtvis har han tillfogats smärta. Därmed bör, om misshandel alls bör komma ifråga, endast ringa misshandel vara aktuellt. Straffet för ringa misshandel är böter eller fängelse i högst 6 månader. Vid ringa misshandel är det i stort sett uteslutande tillräckligt med böter som påföljd, förutom i fall som gränsar mot normalgraden eller där det skett upprepade gånger, vilket ju inte skett i din dotters fall. Kroppsförnärmelser som överhuvudtaget inte innefattar någon skada, sjukdom eller smärta är typiskt sett inte att betrakta som misshandel, men kan dock föranleda straff för ofredande. Enligt bestämmelsen om ofredande krävs som sagt inte att man orsakat skada, utan det räcker att man “handgripligen antastat” någon. Under det uttrycket faller exempelvis, som i detta fallet, att någon avsiktligen knuffar annan. Straffet som kan komma ifråga här är böter och fängelse i högst 1 år. Även här kommer fängelse först i fråga vid mer allvarliga ofredanden. I din fråga har du inte nämnt om din dotter uttalat något hot mot killen, eller vilket hot detta i så fall varit, vilket gör det svårt att besvara frågan fullständigt, men jag går igenom de grundläggande kraven för att ett hot ska vara straffbart som olaga hot samt straffsatsen för brottet. Olaga hot kommer i fråga (förutom när man hotar någon med vapen) när man “hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom“. Det är enligt bestämmelsen tillräckligt att hotet sker på sådant sätt eller under sådana omständigheter att anledning finns att befara att det ska verkställas. Man tittar alltså mycket på hur den hotade själv uppfattat situationen, t.ex är uttalanden som för den hotade uppenbart inte kan vara allvarligt menade, inte straffbara. Hotet ska även avse våld å person och inte framstå som helt lindrigt. För straffbarhet är det inte nödvändigt att hotet går ut på en gärning riktad mot den hotade utan kan även gälla en tredje person. Straffet för olaga hot av normalgraden är böter eller fängelse i högst ett år. Vill du själv titta på lagreglerna hittar du dem http://www.lagen.nu/1962:700. Rent allmänt kan sägas att, om det överhuvudtaget väcks åtal (långt ifrån alla anmälningar leder till åtal), anser jag klart att du absolut inte behöver oroa dig för fängelsestraff som poliserna sagt, det är inga allvarliga brott du beskrivit. Dessutom beaktas hennes låga ålder även vid bestämmandet av en eventuell påföljd. Det kan även nämnas att om din dotter bara knuffade för att avvärja någon form av brottsligt angrepp från killens sida har hon handlat i nödvärn och ansvarar inte för gärningen. Preskriptionstiden för brottet räknas från den dag brottet begicks och är, i detta fallet, 2 år, efter det kan påföljd ej ådömas om den misstänkte ej häktats eller erhållit del av åtal för brottet. Hoppas du fått lite klarhet i reglerna och hör gärna av dej om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”