FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott10/02/2013

Maximalt avstånd polis kan iaktta stopplikt på?

Hej! Angående stopplikt: Huruvida fordonet kommer till ett tidsmässigt, tillräckligt långt stopp är ju många gånger en bedömningsfråga. Bedömningen grundar sig på polisens observation - Min fråga: Finns det ngt vägledande vad gäller hur långt bort polisen med enkom syn, kan konstatera att ett fordon inte har stannat. Ex 10-100 meter eller?

Lawline svarar

Hej,

Frågan om hur långt bort en polis kan stå, för att konstatera att ett fordon inte stannat, är inget en domstol kan ge vägledande uttalande om.
Varför kan då inte en dom vara vägledande i detta avseende? Saken kan verka en aning komplicerad. Vid en rättegång råder Den fria bevisprövningens princip (se 35 kap. 1§ RB). Denna princip innebär att domstolen, vid prövningen av bevisfrågor, är fri - inga rättsliga regler eller domstolspraxis berättar vad som är ”sant” respektive ”falskt” i det aktuella fallet - utan denna värdering gör varje domstol självständigt.

Däremot ger domstolen vägledande avgöranden vad gäller rättsfrågor; hur rättsregler ska tillämpas på sakomständigheter (men huruvida sakomständigheterna föreligger, är, som sagt, en bevisfråga).

Sammanfattningsvis kan domstolen inte ge vägledande uttalande om hur man ska bedöma om en bil har stannat för stopplikt eller inte (=bevisfråga). Domstolen kan däremot genom dom uttala om hur nära stopplinjen en bil måste stanna för att stopplikten enligt trafikförordningen ska anses vara uppfylld (=rättsfråga).

 

Rättegångsbalken (RB) hittar du https://lagen.nu/1942:740.

 

 

Vänligen,

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo