FrågaKÖPRÄTTÖvrigt09/02/2013

Skoluppgift

Plåtskåpstillverkaren Specialskåp AB har bråda dagar. Efter att ha mottagit en ny order för elskåp från ett stort svenska energibolag och produktionen går för högtryck. En morgon mitt under den mest kritiska produktions- och leveransfasen upptäcker VD:n för Specialskåp till sin förskräckelse att fabriken är tyst när hon inställer sig klockan 8.00 på morgonen. Hon informeras av bolagets skyddsombud att arbetsmiljöverket förbjudit fortsatt produktion då Specialskåp (antagligen av slarv) inte efterföljt de förelägganden om skyddsutrustning som meddelats. Att implementera de i föreläggandet givna kraven kommer att ta två-tre veckor. Samtidigt får den allt mer stressade VD:n ett telefonsamtal där hon upplyses om att en av transporterna med plåt blivit försenad på grund av inställda färjor och en annan leverans ”brunnit upp” tillsammans med att fabriken brann ner till grunden orsakat av åsknedslag. Som en lämplig avslutning på morgonen upptäcker hon vidare att hon har fått en reklamation från företagets bästa kund där de påstår att levererade skåp inte håller de kvalitetsnormer som utlovats och att de därför om inte nya elskåp levereras inom tre dagar hotar med att häva hela köpet. VD:n inser att hon håller på att tappa greppet om situationen och ringer därför i desperation till dig, den duktiga juriststudenten på Högskolan Gotland, och ber dig reda ut följande köprättsliga frågor med angivande av relevant lagrum. a) Kan skyddsombudets stängning av fabriken på något sätt befria bolaget från ansvar vad gäller att leverera skåp i enlighet med det mellan parterna överenskomna leveransschemat? b) Plåten levereras ”fritt levererat” Visby (köparens affärsställe). Vem bär ansvaret för de försenade transporterna (den ena på grund av inställda färjor och den andra på grund av åsknedslaget) och kan motparten göra några påföljder gällande? c) De reklamerade skåpen levererades till köparen för två veckor sedan och utgör ungefär 10 % av den totala leveransvolymen. Skåpen är så kallade on demand produkter. Beställaren har med andra ord inget lager och installerar dem i sin utrustning i princip omgående vid leverans. Vilka påföljder kan beställaren göra gällande i detta fall och har reklamation skett i rätt tid?

Lawline svarar

Hej,

Lawline har som policy att inte svara på skoluppgifter.

 

Vänligen,

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo