Skyldighet att arbeta under uppsägningstid

Utnyttjande under uppsägning Vi är ett gäng på en enhet i vårt företag som kommer att sägas upp eftersom våra tjänster kommer att göras om. Återanställning till de nya tjänsterna kommer att verkställas i direkt anslutning till uppsägningen. Val av tjänster har följt LAS-listan och inte förvånande kommer de med mindre anställningsår att få en rejäl försämring. Om en anställd har haft en heltid innan uppsägningen och därefter blir erbjuden 50%, kan arbetsgivaren utnyttja den personen 100% under uppsägningstiden för att full uppsägningslön ska utgå? Eller måste det skrivas ett särskilt avtal i ett sådant fall?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,


Uppsägningstiden är tänkt att fungera som skydd för den arbetstagare som sägs upp. Genom denna ges möjlighet att t.ex. söka nya jobb och anpassa sitt liv i övrigt efter de nya förhållandena  Då det är fråga om uppsägning från arbetsgivarens sida gäller enligt 11 § Lagen om anställningsskydd (LAS) att uppsägningstiden alltid är minst en månad. Det är dock möjligt att genom kollektivavtal avtala om en för arbetstagare mer fördelaktig uppsägningstid.


Oavsett vad uppsägningstiden är i ditt fall gäller att du är skyldig att kvarstå i tjänst denna tid om din arbetsgivare så begär. Eftersom uppsägningen gäller din 100 %-tjänst är du med andra ord skyldig att jobba i samma omfattning under uppsägningstiden om inte arbetsgivaren godkänner någon annan lösning. 


Slutligen vill jag bara påpeka att en arbetsgivare måste ha saklig grund för att säga upp arbetstagare. Om så är fallet eller inte i ditt fall går inte att bedöma utan att veta mer om de aktuella förhållandena kring uppsägningarna. Om du vill veta mer om vad som kan utgöra saklig grund rekommenderar jag att du läser tidigare frågor som ställts om detta här på Lawline.


Lycka till!

Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000