FrågaFASTIGHETSRÄTT06/02/2013

Om musikvolymen i flerbostadshus

Jag har problem med min granne som bor i våningen under mig. Det är inte hon som äger lägenheten, det gör hennes mamma som bor i en annan stad. Jag har sagt till min granne (dottern) ett flertal gånger att jag vill att hon ska sänka musiknivån. För när hon spelar så blir musikvolymen väldigt hög hos mig och det pågår framtill 22.Den är så pass hög att det är omöjligt att höra något från min TV och dessutom så vibrerar mitt golv! 

För ett tag sedan ringde t.o.m. dottern och hennes mamma på min dörr och kom med felaktiga påstående och sade dessutom att jag är väldigt känslig! Mamman sade även att hennes dotter ska spela på den nivån hon vill och ingen annan ska bestämma detta åt henne. 

Jag har tagit upp detta med styrelsen i huset men de har svarat med att säga till mig: ”Men lilla du, det här är faktiskt ett flerbostadshus, då får man faktisk tåla att grannarna hörs. Dock eftersom det är ett flerbostadshus så bör man väl istället visa hänsyn till sina grannar och inte spela musik så pass högt att andra inte kan vistas i sina bostäder?

Lawline svarar

Hej,

och tack för din fråga till lawline.se!


Angående frågor om störningar se gärna vidare i bostadsrättslagen (1991:614), BrL.


Bor man i ett flerfamiljshus får man naturligtvis tåla att ljud från grannar förekommer. Enligt 7 kap. 9 § BrL är bostadsrättsinnehavaren skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Detta innebär att det inte är tillåtet att föra oljud på en onormalt hög nivå. Det är framför allt upprepade störningarna av onormal styrka som inte tolereras.


Om det förekommer störningar ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättsinnehavaren en tillsägelse att se till att störningarna upphör och underrätta socialnämnden i kommunen. Om bostadsrättsföreningen underlåter att agera enligt ovan klassas detta som att föreningen åsidosätter sina skyldigheter (se 7 kap. 4 § BrL), vilket kan bland annat leda till nedsättning av hyra eller rätt till uppsägning. 


Jag råder dig att i första hand göra ett nytt försök hos din bostadsrättsförening, förklara situationen och påminna om dess skyldigheter. Om bostadsrättsföreningen inte är hörsam finns alltid möjlighet att föra dialog via en jurist.


Vänligen,

Amanda RasmussonRådgivare
Public question details image
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”