FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott02/02/2013

Otillbörligt avvikande från olycksplats (smitning) trots omedvetenhet?

Min fru och jag fickparkerade på Linnégatan i Sthlm och upplevde att vi körde mot trottoarkanten med höger bakhjul. Vi gick och åt lunch och vid återkomsten satt det en lapp på vindrutan med begäran om kontakt, vi skulle ha kört på bakomvarande bil. Vår bakre stötfångare i plast uppvisar inga påtagliga skador, bara en mindre svart missfärgning som kan ha kommit nu eller vid något annat tillfälle. Vi ringde bilägaren, tog på oss skulden och gjorde upp med försäkringsbolaget att vår trafikförsäkring skall stå för skadan för att få saken ur världen. Samtidigt sa vi att vi inte upplevt annat än att vi körde på trottoarkanten. Bilägaren hotade ändå med att anmäla oss för smitning. Kan vi bli åtalade för detta? Är vi skyldiga till smitning?

Lawline svarar

Hej,

Brottet smitning

För att otillbörligt avvikande från olycksplats (smitning) ska anses föreligga krävs att en vägtrafikant som haft del i uppkomsten av en trafikolycka, avlägsnar sig från olycksplatsen och på så sätt undandrar sig från att medverka till exempelvis polisutredning eller försäkringsuppgörelse som föranleds av olyckan (se 5§ 1st Lag om straff för vissa trafikbrott).

Uppsåt

Vidare krävs att gärningsmannen uppsåtligen avvikit från olycksplatsen, trots att denne var medveten om att en trafikolycka inträffat. Således krävs det, för att smitning ska anses föreligga, åtminstone att föraren haft misstanke om att en trafikolycka uppstått och att denne, genom att avlägsna sig från platsen, är likgiltig inför följden (brottets förverkligande).

Högsta domstolen menade i ett rättsfall (NJA 1976 s. 6) att en bilist, som tätt passerade en fotgängare vid ett övergångsställe, varpå dennes finger skadades av bilen, inte uppsåtligt smitit från olycksplatsen eftersom bilistens agerande efter händelsen ger stöd för att han inte var medveten om att bilen berört fotgängaren.

Analys av Ert fall

Om det skulle vara så att er bil backat på den andra bilen vid parkeringstillfället, föreligger en trafikolycka. Ni upplevde däremot inte att ni backade på den bakomvarande bilen, utan på trottoarkanten. Frågan är om ni skulle handlat på samma sätt, även om ni var säkra på att olyckan hade skett (indikerar i så fall på uppsåt). Efter trafikolyckan undersökte ni inte eventuella skador på bilarna, utan lät bilen stå kvar för att istället gå och äta lunch. Detta agerande talar för att ni inte var medvetna om trafikolyckan, då en medvetenhet rimligen skulle föranlett en undersökning om uppkomna skador och därefter en omgående avlägsning från olycksplatsen med bil. En person som var medveten om trafikolyckan torde inte låta bilen stå kvar, då denne riskerar att få stå till svars för sina handlingar genom att bli identifierad. Således verkar inte uppsåt för smitning föreligga.

Om det skulle vara så att ni endast backat på trottoarkanten, föreligger ingen trafikolycka och således inget brott.

Åtal?

För att åtal ska kunna väckas för otillbörligt avvikande från olycksplats krävs att åklagaren kan se fram emot en fällande dom (20 kap 6§ 1st samt 23 kap 2§ Rättegångsbalken). Detta innebär dels att den åtalade gärningen är straffbar, dels att bevisningen för gärningen kan läggas till grund för en fällande dom.

Då uppsåt inte ser ut att föreligga i detta fall, kommer åtal för smitning säkerligen inte att ske, även om trafikolyckan kan styrkas.

 

Lag om straff för vissa trafikbrott hittar ni https://lagen.nu/1951:649#P5.

Rättegångsbalken hittar ni https://lagen.nu/1942:740#K20.

 

Vänligen,

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo