Kallelse till bouppteckning då en dödsbodelägare ej går att komma i kontakt med

Min sambos mamma avled i mitten av januari 2013. Dödsbodelägare är 3 bröder. 2 av bröderna bor i samma stad och har kontakt. Den tredje brodern har ingen kontakt med sina syskon samt bor inte på sin folkbokföringsadress. Vi har hittat han på FB och har lämnat ett antal meddelanden om önskemål att han tar kontakt med sina syskon utan resultat. Via FB meddelande så vet (förutsatt att han går in och läser) att hans mor är avliden, begravning bokad samt datum och att han måste kontakta sina bröder för bouppteckning. Vid kontakt med jurist för uppdrag av bouppteckning så meddelas att vi måste få tag på broder alt lämna fullmakt innan bouppteckning kan göras. Vi är rekommenderad att ta kontakt med polis eller annan myndighet. Det känns som det kommer vara resultatlöst, tror inte att svensk polis har resurser att söka en dödsbodelägare som uppenbar inte vill ha kontakt med sina syskon. Vad gör vi? Vad händer när bouppteckning inte är gjord och inskickad till Skatteverket i tid (3+1 måndad)?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!
Enligt Ärvdabalken (ÄB, se https://lagen.nu/1958:637) 20:2 ska samtliga delägare kallas till bouppteckningen i god tid före denna. Dödsbodelägare måste inte närvara vid bouppteckningen, men då måste man bifoga kallelsebevis (t.ex. bekräftelse från brodern att han mottagit kallelse), se ÄB 20:3 st. 2. Om ni skulle få tag på broderns adress bör ni skicka kallelsen i rekommenderat brev, eftersom kvitto på inlämnad försändelse räcker som bevis på att kallelse skett (detta framgår av RÅ 2007 ref 63, se https://lagen.nu/dom/ra/2007:63). Brodern kan då t.ex. ge någon av de andra dödsbodelägarna eller någon annan person fullmakt att företräda honom vid bouppteckningen.

Det är mycket viktigt att kallelse till bouppteckning sker korrekt, eftersom Skatteverket inte registrerar felaktiga bouppteckningar. Om bouppteckningen är bristfällig, kan Skatteverket med föreläggande om vite utsätta tid inom vilken bristen ska åtgärdas, se ÄB 20:9. Jag rekommenderar Er därför att i möjligaste mån försöka att få kontakt med brodern, eller i vart fall ta reda på hans adress, så att ni kan skicka en kallelse med rekommenderat brev. Om detta inte är möjligt, ska en god man förordnas för brodern som kan tillvarata dennes rätt i dödsboet. Ansökan om detta görs till Överförmyndaren, se Föräldrabalken (FB, se https://lagen.nu/1949:381#K11) 11:3 st. 1 p. 1. I sådant fall ska den gode mannen kallas till bouppteckningen.

Eftersom det finns risk för att det kan dröja mer än tre månader innan Ni kan upprätta en bouppteckning, råder jag Er att begära anstånd hos Skatteverket (se ÄB 20:1) om att utöka tidsfristen. Anstånd beviljas normalt sett alltid när sådan begärs.

Vänligen
Amanda Harrysson


Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000