FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/01/2013

Åtalsunderlåtelse för unga

I 17§ 3. lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, står att åtalsunderlåtelse får beslutas till följd av "annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd". Vilka årgärder syftar lagstiftaren på? Finns det exempel på sådana eller rättsfall?

Lawline svarar


Hej! Tack för din fråga!

Enligt förarbetena till lagen syftar lagstiftaren på "Sådan annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd  av t.ex. den unges föräldrar eller anhöriga i syfte att stödja honom eller förbättra hans förhållanden"

 

Vad jag kan hitta finns det inga rättsfall på detta (blir det åtalsunderlåtelse blir det ju ingen rättegång och inga rättsfall heller) men det man kan säga allmänt om åtalsunderlåtelse för unga är att om socialtjänsten är involverad och det inte finns några direkta skäl såsom tidigare brottslighet eller att brottet var av en allvarlig art så meddelas ofta åtalsunderlåtelse.

 

MVH Cecilia

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo