Vanlig handräckning

FRÅGA
Hejsan.Jag gick ur ett förhållande för ett tag sedan efter att varit tillsammans med den här personen i 3,5 år. Men nu får jag inte tillbaka min TV och mitt ljudsystem som jag har betalat och avbetalningen står på mig. Har även mitt kvitto kvar på mina saker. Så min fråga är: Kan jag få tillbaka mina saker? För det är ca 20.000 kr kvar på räkningen och personen i fråga vill inte betala resterande.. Tack på förhand. / L
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Det framgår inte av frågan om ni var sambos under tiden då ni vartillsammans. I mitt svar utgår jag ifrån att ingen av er har begärt bodelningenligt 8§ sambolagen. (För att bodelning ska ske när ett samboförhållandeupphör måste någon av samborna begära det.)

Du har självfallet rätt att få tillbaka din egendom. Det du kan göra äratt ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. (Seansökningsblankett:http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html) 

Var noga med att fylla i personuppgifterna för digsjälv och personen som har din egendom. Det kravet du har (att få tillbaka din tv och dittljudsystem) och grunden för kravet ska anges så tydligt att personen kan förståvad  saken gäller. Eftersom du villha tillbaka din TV och ditt ljudsystem måste du klart ange hur de ser ut. Såsommodell, storlek, färg och så vidare för att den ska kunna identifieras.

Kronofogden skickar sedan ett brev till personen somhar din egendom. I brevet finns ett kvitto som personen ska skriva på ochskicka tillbaka. Det är ett bevis på att personen har sett ditt krav. Här kanpersonen välja att göra på lite olika sätt. 1.) Personen gör som du begär, ochger dig egendomen. 2.) Personer bestrider ditt krav (du får då bestämma om duvill ta ärendet vidare till domstol). 3.) Personen hör inte av sig tillKronofogdemyndigheten (Kronofogdemyndigheten förpliktigar då personen att lämnaut egendomen till dig).

När du ansöker om handräckning ska du ange om du villha Kronofogdens hjälp med att verkställa det du har begärt. Du kan även senareansöka om att Kronofogden ska verkställa ditt krav. Det är upp till dig.

Kronofogdemyndigheten tar ut en avgift på 300 kronorför handräckningen. Huvudregeln är att den som inte vill lämna ut egendomenstår för denna kostnad. Du kan dock förtydliga i din ansökan att du vill attpersonen ska stå för ansökningsavgiften.

Med vänlig hälsning


Karin Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)