FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/01/2013

Övertagande av lägenhet

Jag och min Sambo har varit ihop i 10 år. För ca: 6 år sedan flyttade vi gemensamt in i en lägenhet som hennes mor ägde men inte bodde i. För ca: 4 år sedan gavs lägenheten till min sambo från sin mor. Om jag och min flickvän skulle skilja oss - vad har jag för rätt till lägenheten?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Eftersom det är svårt att utröna om ni enbart är sambos eller gifta går jag igenom båda förutsättningarna.

Om ni enbart är sambos är sambolagen (SambL) tillämplig. Enligt 3 § i denna lag utgörs sambos gemensamma bostad och bohag samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. Då ni förmodligen flyttade in i lägenheten med syftet att ha den som erat gemensamma hem skulle jag bedöma att lägenheten betraktas som samboegendom när väl gåvan är fulländad. Detta är dock en bedömningsfråga. Denna rätt kan dock inskränkas enligt 4 § SambL om gåvan som din sambo erhållit innehållit villkor om att egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom.

Om lägenheten inte skulle betraktas som samboegendom har den andra sambon dock rätt att ta över den gemensamma bostaden när samboförhållandet upphör om den sambon bäst beöver bostaden och ett sådant övertagande inte kan anses oskäligt. Om ni inte har eller haft gemensamma barn krävs dock synnerliga skäl för att ett övertagande skall få ske.

Om ni är gifta är äktenskapsbalken (ÄB) tillämplig. Vid en eventuell skilsmässa och bodelning räknas makarnas giftorättsgods samman (detta är all egendom som inte är enskild egendom). Därefter drar man av vardera makes skulder och fördelar kvarvarande summa på paret. Enligt 11 kapitlet 8 § ÄB får den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad rätt att avräkna bostaden på sin lott, detta gäller dock inte om egendomen är enskild. Här kan man exempelvis beakta den andra makens möjlighet att skaffa ny bostad, om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn. Dessutom skall behovsprövningen vara skälig, en släktgård som gått i arv i flera generationer bör exempelvis inte få övertas av en annan make.


Lycka till!

Linnea HedmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000