Är muntlig kommunikation ett preskriptionsavbrott?

Vid en bouppteckning finns ett skuldebrev från 1998 mellan den avlidne och en av dödsbodelägarna. Kan en muntlig kommuniktion mellan partera hävdas som preskriptionsavbrott? Om ja, hur kan det bevisas? Mvh Mikael 

Lawline svarar

Hej,

tack för att du har vänt dig till lawline. 

Information om skuldebrev finns att hitta i den mycket gamla skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81 

Reglerna om preskription hittar du i preskriptionslagen vilken även omfattar skuldebrev, se  https://lagen.nu/1981:130#P2. Huvudregeln finns i 2 § där det framgår att en fordran preskriberas normalt efter 10 år om inget preskriptionsavbrott sker.

I 5 § anges 3 olika sätt som preskription kan avbrytas på:

1. Att gäldenären (den som står i skuld till någon) amorterar, betalar ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären.
2. Att gäldenären har fått ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären. 
3. Att borgenären väcker talan om fordringen, mot gäldenären.

Ett erkännande enligt punkten 1 kan ske muntligt. Den som vill göra fordringen gällande har dock bevisbördan för att ett preskriptionsavbrott har skett. Att bevisa att muntlig kommunikation har skett kan som du säkert förstår vara mycket svårt. Man kan exempelvis spela in samtalet och sedan använda inspelningen som bevis. Utifrån den information jag har tillgång till kan dessvärre inte uttala mig ytterligare om hur bevisfrågan skulle bedömas i ditt fall. 


Med vänlig hälsning,


Josefin AjemarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo