Skadestånd från blomsteraffär?

Hej, Vi har fått in en kund som kräver ersättning för att hon har rivit sönder sin sko när hon gick in i vår tält där vi säljer blommor. Våra blommor är placera på blomsterhyllor på lådor på marken med bra gångavstånd. På dessa hyllor finns små krokar som sticker lätt ut. Dåvarande var bara mina 2 kollegor där inne och såg att hon bara gick rakt på utan att titta och kanske "slet sig ur" för hastigt och riv sönder sin sko. Jag har bara enstaka fall varit med om att kunder har gått in på detta men inga fall det har skadat någon eller någons ägodel. Har hon rätt att kräva ersättning eller stämma oss? Hon sa att hon är en advokat och kan göra det. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kvinnan har rätt att kräva ersättning (skadestånd) av er om ni uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat henne skadan (2:1 skadeståndslagen).

Eftersom ni inte uppsåtligen (med avsikt) orsakat henne skadan kommer frågan bli om ni varit oaktsam (vårdslös).

Om oaktsamhetsbedömningen kan följande sägas. Ni har inte varit oaktsamma om ni uppträtt på samma sätt som en normalt förnuftig och hänsynsfull person skulle gjort i samma situation. En väsentlig fråga blir ofta vad som är praxis i den verksamhet som ni ägnar er åt. 

Ofta görs en helhetsbedömning där man väger samman (a) hur stor sannolikhet det var att skada skulle inträffa, (b) den potentiella skadans storlek och (c) kostnaderna för att minska/eliminera skaderisken. 

I ditt fall kan man alltså komma att ta hänsyn till (a) hur sannolikt det var att någon skulle skada sig på krokarna, (b) hur stor skada krokarna potentiellt skulle kunna orsakat och (c) hur enkelt det var för er att undvika att krokarna skulle skada någon.

Eftersom jag inte har alla detaljer om ert fall kan jag inte med säkerhet bedöma hur en tvist skulle sluta. Om krokarna var tämligen ofarliga kanske det anses som att ni vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder genom att lämna utrymme för att gå. Om krokarna, å andra sidan, var så pass farliga att de till och med kunde orsakat kroppsskada kanske ni borde ha vidtagit större försiktighetsåtgärder (satt på något form av skydd). Men det är som sagt svårt för mig att avgöra, då jag inte sett hur det faktiskt ser ut.

Om det varit så att kvinnan, som ni antyder, själv varit oaktsam och bidragit till skadan, kommer detta vägas in i bedömningen.

Mvh Mattias

Skadeståndslagen finns https://lagen.nu/1972:207

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000