Preskription av fordran

2006-12-04 i Preskription
FRÅGA
Hej. Har läst andras frågor och svar om preskriptionslagen och tycker att svaren är lite tvetydiga.Vad exakt innebär det att en skuld är preskriberad och om inkassobolagen fortsätter att försöka driva in skulder vad är det för vits med att den finns alls. Mvh Tobbe
SVAR

Hej Tobbe,Innebörden av preskription regleras i 8-11 § i preskriptionslagen. Preskription innebär att en skuld ej längre kan göras gällande eller drivas in av en borgenär (läs 8 § här).Preskriptionstiden räknas från - inte från och med - dagen för fordringens tillkomst och omfattar hela den sista dagen. Presikriptionstiden är 10 år. I konsumentförhållande är det en preskriptionstid på 3 år. Därutöver är det en förutsättning att preskriptionen inte har avbrutits inom preskriptionstiden (läs här).Om inkassobolaget fortsätter att försöka driva in en fordran kan den inte preskriberas (Preskriptionsavbrott behandlas i 5-7 §§). Varje gång inkassobolaget skickar ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen till gäldenären avbryts preskriptionstiden: Ett preskriptionsavbrott uppstår och en ny preskriptionstid börjar löpa från den dagen (läs (läs här).Syftet med preskription är att människor ska kunna överblicka och hålla reda på alla avtalsförhållande som berör dem. Preskriptionen förstärker rättssäkerheten och garanterar att det inte existerar några okända fordringar/skulder efter att en viss tid har förflutit. Man ska vara säker på att det inte finns gamla eller glömda fordringar som lurar i det förflutna. Betoningen ligger på okända/bortglömda fordringar. Så länge inkassobolaget fortsätter att skicka påminnelser kan fordringen och skulden inte preskriberas.Jag hoppas innebörden av preskription blev klarare.Med vänlig hälsing

Lucas Geisler
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (617)
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande

Alla besvarade frågor (98573)