FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott26/01/2013

Vållande vid trafikolycka

Om en EPA traktor kör ut på huvudled (svänger vänster)alldeles för nära en bil som kommer från höger, bilen får tvärbromsa men inga skador dock är föraren arg. Bilen kör om EPAn och när han har kommit om så stannar han på vägen för att prata med föraren till EPAn då ligger EPAn ca 10-15 meter bakom och uppfattar inte att bilen står still och kör in i bilen bakifrån. EPAn har dock ganska dåliga bromsar. Min fråga är vem är vållande? Får man göra en omkörning och stanna på vägen utan anledning när det ligger fordon bakom?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det är svårt för mig att svara på vem som är vållande utan att ha upplevt situationen själv. Jag kommer därför försöka svara på några av dina delfrågor för att ge dig lite mer kunskap.


1. Om det inte råder stoppförbud på vägsträckan så får man stanna längs med vägrenen oavsett anledning. 

2. Överlag i trafiken gäller dock att trafikanter skall visa omsorg och iakttaga den varsamhet som behövs för att hindra olyckor. Särskilt för detta fall gäller även att stannande av fordon inte får ske så att fara uppstår. Förare får inte heller "onödigt bromsa" så att fara uppstår för annan trafik. I detta fall tycks det klart att fara uppstår, frågan är dock vem som är vållande till detta. 

3. Som trafikant är du alltid skyldig att hålla ett betryggande avstånd till framförvarande fordon. Detta kan givetvis vara problematiskt i situationer med omkörningar, där det omkörande fordonet ofta svänger in ganska tvärt framför den omkörda. En sådan situation kan inte lastas på den som blir omkörd. Hur långt avstånd som annars bör hållas i trafiken är beroende på vilken hastighet och övriga förhållanden likt väglag och sikt. 

4. Ett fordon måste alltid vara försett med väl fungerande bromsar. 


Sammantaget kan sägas att det är flera faktorer som påverkar vem som är vållande. Det finns givetvis en möjlighet att båda förarna är vållande till den uppkomna olyckan, men jag hoppas att jag lyckades belysa några relevanta omständigheter för dig. 

Se även trafikförordningen, https://lagen.nu/1998:1276


Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo