FrågaÖVRIGTÖvrigt21/01/2013

Tvångsförsäljning av samägd egendom

Vi är fyra syskon som äger ett sommarhus på Öland. Vi har fått det som gåva av våra föräldrar. Nu vill tre av oss sälja men den fjärde vill det inte. Hur tvingar vi fram en försäljning? Kan vi sätta ett minipris och dra oss ur om vi inte får det priset? Vet man något om kostnaden för försäljningen i förväg?

Lawline svarar

Hej!

I det här fallet är samäganderättslagen tillämplig. Den hittar du här: https://lagen.nu/1904:48_s.1 . Lagen är gammal och därför skriven på ett, bitvis, lite knepigt språk.

Av 6 § framgår att ni har rätt att ansöka hos tingsrätten att den gemensamt ägda egendomen ska säljas vid offentlig auktion. Detta kan det fjärde syskonet bara hindra om han/hon kan visa "synnerliga skäl" emot. Ett sådant skäl kan exempelvis vara kraftig konjunkturnedgång vilket gör att priset blir alldeles för långt vid en försäljning just nu. 

Av 9 § framgår att ni, när ni ansöker om tvångsförsäljningen, begär att ett minsta pris inte får understigas. Om det inte kommer något bud över minimipriset får egendomen inte säljas.

Den kostnaden som uppstår, och delas jämnt av delägarna, är främst det som den gode mannen ska ha betalt för handläggningen av auktionen. Vad det innebär i kronor har jag tyvärr inget svar på.


Vänliga hälsningar
Olle

Olle LindbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000