Tvångsförsäljning av samägd egendom

2013-01-21 i ÖVRIGT
FRÅGA
Vi är fyra syskon som äger ett sommarhus på Öland. Vi har fått det som gåva av våra föräldrar. Nu vill tre av oss sälja men den fjärde vill det inte. Hur tvingar vi fram en försäljning? Kan vi sätta ett minipris och dra oss ur om vi inte får det priset? Vet man något om kostnaden för försäljningen i förväg?
SVAR

Hej!

I det här fallet är samäganderättslagen tillämplig. Den hittar du här: här . Lagen är gammal och därför skriven på ett, bitvis, lite knepigt språk.

Av 6 § framgår att ni har rätt att ansöka hos tingsrätten att den gemensamt ägda egendomen ska säljas vid offentlig auktion. Detta kan det fjärde syskonet bara hindra om han/hon kan visa "synnerliga skäl" emot. Ett sådant skäl kan exempelvis vara kraftig konjunkturnedgång vilket gör att priset blir alldeles för långt vid en försäljning just nu. 

Av 9 § framgår att ni, när ni ansöker om tvångsförsäljningen, begär att ett minsta pris inte får understigas. Om det inte kommer något bud över minimipriset får egendomen inte säljas.

Den kostnaden som uppstår, och delas jämnt av delägarna, är främst det som den gode mannen ska ha betalt för handläggningen av auktionen. Vad det innebär i kronor har jag tyvärr inget svar på.

Vänliga hälsningar
Olle

Olle Lindberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (96402)