Saklig grund för uppsägning

Om en anställd fått en parkeringsbot med företagets bil och låter bli att betala den eller lämna den till chef eller ägare av företaget. är det då grund för avsked?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Avskeda en arbetstagare utan uppsägningstid kan ske endast i undantagsfall och efter åsidosättande av centrala arbetsförpliktelser eller grova överträdelser såsom misshandel av arbetskamrater, illojal konkurrens mot arbetsgivaren etc.

För en normal uppsägning av en arbetstagare krävs saklig grund enligt 7 § LAS. Sådana kan antingen vara arbetsbrist hos arbetsgivaren eller personliga skäl hos arbetstagaren. Om det är möjligt med en omplacering av arbetstagaren brukar det krävas i första hand att en sådan görs då uppsägning ska vara den yttersta åtgärden för att avhjälpa ett problem.

Det är främst personliga skäl för uppsägning som kan vara relevant i ditt fall. Det är en bedömning som främst görs utifrån arbetstagarens lämplighet för fortsatt tjänst och inte enbart vad som inträffat. Det ska vara fråga om att arbetstagaren medvetet har brustit i sin avtalsförpliktelse som varit av väsentligt intresse för arbetsgivaren. Om det är fråga om en enstaka händelse är detta normalt inte grund för uppsägning, om denna inte är av allvarlig art. Skulle den anställde efter tillsägning fortsätta med beteendet är det normalt grund för uppsägning. Stöld och oärlighet har detta i praxis bedömts strängt, men är lite beroende på vilken form av arbete det är och om denna innebär en förtroendeställning, men får bedömas från fall till fall. Skulle en uppsägning bli aktuell får arbetsgivaren inte åberopa händelser mer än 2 månader tillbaka i tiden, se 7 § 4 st. LAS.

LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80

 

Lycka till! 

Emelie SynnegårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000