Förutsättningar för att meddelas serveringstillstånd

2013-01-11 i ÖVRIGT
FRÅGA
Jag har nyligen fått en anställning där jag bland annat blir överutskänkare för vårt serveringstillstånd. Jag skickade nyligen in papper om ändringarna i ansvarasförhållandena för tillståndet till länsstyrelsen. I början på förra hösten 2012 blev jag LoBad p.g.a. att den medicin jag åt då inte fungerade bra med alkohol i kroppen. Det var fruktansvärt. Nu är jag lika fruktansvärt orolig över att jag inte kommer beviljas ansvar över vårt serveringstillstånd. Jag har ingen prick i något register någonstans annars. Vad kommer att hända när länsstyrelsen behandlar tillståndsansökan?
SVAR
Hej! Tack för din fråga. Reglerna om serveringstillstånd återfinns i alkohollagen, som du hittar här: här. Enligt alkohollagen 8 kap 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de krav som ställs enligt alkohollagen. Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov som visar att han eller hon har de kunskaper som krävs för att kunna utöva verksamheten. Enligt 8 kap 11 § får en ansökan om stadigvarande tillstånd inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande har inhämtats.Numera är det kommunerna som utfärdar serveringstillstånd, och inte länsstyrelserna, som tidigare var fallet. Det är därmed kommunen där serveringsstället är beläget som du ska vända dig till, se alkohollagen 8 kap 1 §. Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla riktlinjer för utfärdandet av serveringstillstånd. Det är inte möjligt för mig att förutspå huruvida din ansökan om serveringstillstånd kommer att bifallas eller inte. I förarbetena till lagen anges att t.ex. narkotikabrott, våldsbrott och ekonomisk misskötsamhet är sådana omständigheter som kan föranleda att serveringstillstånd nekas eller återkallas. Personlig och ekonomisk lämplighet prövas i vid mening (se prop. 1994/95:89). Omhändertagandet enligt LoB som du berättar om är givetvis inte en fördel i sammanhanget, men behöver nödvändigtvis inte innebära att ansökan avslås. Om ansökan skulle avslås, har du rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol, se alkohollagen 10 kap 1 §. VänligenAmanda Harrysson
Amanda Harrysson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (161)
2020-12-12 Finns skollagen (2010:800) med i Sverige Rikes lag?
2013-01-21 Vart vänder man sig för stödinsatser för unga vuxna?
2013-01-21 Tvångsförsäljning av samägd egendom
2013-01-17 Skolfråga

Alla besvarade frågor (96401)