Stoppa rättsprocess

jag har gjort mig skyldig till hemfridsbrott men dagen efter har vi rett ut allting och gemensamt insett att allt var ett misstag pga svartsjuka och alkohol vi var och är goda vänner går det att stoppa vidare rättsprocess

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! I princip kan man inte ”ångra” ett fullbordat brott. Om du uppsåtligen begår ett brott spelar det vid ett senare tillfälle ingen roll att det visade sig vara ett misstag, att du och målsäganden är vänner eller att det skedde under alkoholpåverkan. Påföljden för hemfridsbrott är böter (BrB 4:6, https://lagen.nu/1962:700). Jag antar att det rör sig om förundersökningsstadiet. Förundersökningen behöver inte genomföras om det ändå finns tillräckliga skäl för åtal och det gäller ett brott som inte kan antas föranleda någon annan påföljd än böter (RB 23:22, https://lagen.nu/1942:740). Dessutom kan förundersökningen läggas ned om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader (RB 23:4a, https://lagen.nu/1942:740).
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo