FrågaÖVRIGTÖvrigt03/01/2013

Samäganderätt och regresskrav

Hej. Min pojkvän och hans Fd sambo köpte under deras förhållande en fritidsfastighet att nyttjas tillsammans.. Den Fd sambon står som ägare till fastigheten (lagfarten)men min pojkvän betalade köpet genom ett blanco-lån. Han betalar fortfarande av på denna skuld,och den Fd sambon har inte stått för ngn kostnad av köpet heller efter att de separerat. Vad har min pojkvän för möjligheter att få tillbaka pengar från den Fd sambon? Kan han hävda dolt samägandeskap och kräva en försäljning av fastigheten, eller att hon löser honom från skulden? Jag vill helst att detta ska lösas innan vi blir sambos. Vad kostar det att inleda en ev process om dolt samägandeskap? Blir man skyldig för motpartens kostnader vid förlust av tvist? Med vänlig hälsning, Tina

Lawline svarar

Hej! Till att börja med kan konstateras att fritidsfastigheten inte utgör s.k. samboegendom, varför din pojkvän inte genom bodelning har kunnat göra äganderättsanspråk gällande till den (Sambolagen 8 1st, 3, 5, 7 §§). Vad gäller möjligheterna att hävda dold samäganderätt ser utsikterna förhållandevis ljusa ut i detta fall, om än reglerna inom detta område är något oklara. Även om den ena sambon inte uppträtt som köpare i förhållande till säljaren har samäganderätt i rättspraxis ansetts föreligga under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning, att icke köpar-sambon deltagit i betalningen och med den antagna (presumerade) avsikten att bli samägare. Detta gäller även när förvärvet avser en fritidsfastighet (NJA 2008 s. 826). Att egendomen är avsedd att ägas gemensamt är som sagt bara en utgångspunkt, något som får till följd att särskilda omständigheter kan resultera i motsatt utfall. Eftersom det dock verkar som att dem köpte fastigheten för att nyttja tillsammans och din pojkvän betalat av på skulden ser det ut som om han kan hävda dold samäganderätt. Utgår vi från att det föreligger samäganderätt har din pojkvän ej rätt att sälja hela fastigheten utan den fd flickvännens samtycke. Hans äganderätt avser emellertid en _andel_ i godset som han utan vidare kan sälja (under förutsättning att han hittar en köpare (Lag om samäganderätt 1, 2 §§). Han har även möjlighet att hos tingsrätten framtvinga en försäljning. Enda hinder häremot är att den fd flickvännen kan visa på "synnerliga skäl för anstånd", något som torde kräva att hon kan visa på avgörande sociala skäl mot en försäljning (SamäL 6 §, NJA 1974 s. 490 och NJA 1979 s. 562). Detta sistnämnda undantag aktualiseras endast i speciella situationer. Om skulden hade riktat sig mot säljaren hade din pojkvän inte haft några som helst problem att kräva sin fd flickvän på hälften av det han betalar. De är i detta fall solidariskt ansvariga för skulden, med innebörd att han regressvis kan kräva henne på dennes andel (Skuldebrevslagen 2§). I och med att din pojkvän emellertid upptagit ett lån riktar sig skulden numera istället mot långivaren. Om inte han tillsammans med sin fd flickvän tecknat sig för lånet gemensamt kan han inte regressvis utkräva hennes andel som om hon hade varit en medgäldenär (SkbrL 2 § 2st). Möjligen skulle man kunna hävda att det föreligger ett konkludent avtal mellan din pojkvän och dennes fd flickvän om regressansvar, inte minst med anledning av att det föreligger samäganderätt. En sådan talan är dock osäker. För inledande av process uppkommer en ringa ansökningsavgift till tingsrätten som normalt ligger runt 500 kr. De stora kostnader som kan tillkomma är emellertid vid förlust då ni dels får bära egna kostnader för eventuella ombud (ni kan självfallet företräda er själva), samt motparts rättegångskostnader då det som nu är fråga om ett s.k. indispositivt tvistemål (Rättegångsbalken 18:1). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030376.htm http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19040048.HTM http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19360081.HTM http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.HTM Mvh
Patrik EmbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”