Kallelse till bouppteckning

Hej! Min far gick bort 2006 och i november 2010 så avled min fars syster och jag blev inte kallad till bouppteckningen och har heller inte på något vis fått del av bouppteckningen. Jag kände inte till att syskonbarn ärvde och har därför inte funderat närmare över detta förrän nu då det stod klart att jag var arvsberättigad. Min far hade ytterligare en syster som var och är fortfarande i livet och det är hon som har skött bouppteckningen och allt runtomkring. Det är så att det finns ett testamente till förmån för systern som är i livet. MIN FRÅGA Skulle jag inte kallas till bouppteckningen och få se och avgöra testamentets innehåll och giltighet. Har det begåtts ett fel här och kan jag i så fall begära en omprövning av bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Vad jag kan avgöra med den information jag fått har det inte begåtts något fel. Vilka som ska kallas till en bouppteckning anges i 20 kap Ärvdabalken 1 §. Det rör sig om dödsbodelägare, alltså sådana personer som ska ärva något enligt testamente eller laglott. Make eller sambo ska dock alltid kallas, dock inte några andra släktingar. Då kvarlåtenskapen var testamenterad till din faster hade inte du något del i dödsboet och därav ska du inte heller kallas. Om du tror att testamentet inte var giltigt har du möjlighet att klandra testamentet enligt de regler som finns i 14 kap Ärvdabalken, detta måste dock göras inom sex månader. Hoppas detta varit till hjälp, återkom gärna med fler frågor. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000