Preskription av skattefordringar

Kan en person som dömts för skattebrott få sin skuld preskriberad efter fem år? Innebär inte domen ansvar att betala tillbaka och därmed ett godkännande av skulden och en bekännelse av brottet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De anledningar du anger för att preskriptionstiden borde förlängas skulle kanske kunna tjäna som preskriptionsavbrott enligt preskriptionslagen (se 5 § preskriptionslagen). Denna lag är dock inte tillämplig på skattefordringar. För skattefordringar gäller en särskild lag vid namn lag om preskription av skattefordringar m.m. Enligt denna lag kan preskriptionstiden för skattefordringar bara förlängas av förvaltningsrätten om den skattskyldige 1. saboterat indrivningen genom att ha gjort sig av med egendom i syfte att försvåra det allmännas möjligheter att få betalt. 2. har hållit sig undan eller stadigvarande vistats utomlands. 3. medgetts anstånd med betalningen till en tidpunkt efter preskriptionstidens utgång (se 4 och 7 §§ i lag om preskription av skattefordringar m.m.). Normalt gäller alltså den femåriga preskriptionstiden för skattefordringar (3 § lag om preskription av skattefordringar m.m.). Mvh Mattias Preskriptionslagen finns på https://lagen.nu/1981:130 Lag om preskription av skattefordringar m.m. finns på https://lagen.nu/1982:188
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”