FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte28/12/2012

Internationell privaträtt - boutredning

Min fru har nyligen gått bort. Vi bor i Brasililen sedan 1998 och har 2 barn (12 och 19 år). Bouppteckning har påbörjats i Brasilien. Vi har dock ett hus i Sverige (som alltså tillhör dödsboet). Skall huset tas med i Brasilianska bouppteckningen, eller skall separat bouppteckning göras i Sverige? Vilka regler gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Jag vill för tydlighetens skull klargöra begreppen som används så att jag inte förvirrar dig. Bouppteckningen är en handling där allt noteras, vilka som är dödsbodelägare, tillgångar och skulder osv. Boutredningen består av alla beslut rörande dessa tillgångar och skulder, vilket omnämns i lagen gällande frågan. Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbon (IDL)reglerar din fråga och i 2 kap. 2 § IDL står att då man vid dödsfall inte har hemvist i Sverige men likväl egendom här ska en boutredning göras enligt svensk rätt gällande den egendomen. Beroende på din frus medborgarskap menar den svenska lagen att det finns två olika utgångar i frågan. Om hon var svensk medborgare med utländsk hemvist kan all egendom i utlandet även förättas här i Sverige, enligt svensk rätt, se 2 kap. 5 § IDL. Men om hon hade utländskt medborgarskap samt utländsk hemvist är det enbart den egendom (d.v.s. huset) som finns i Sverige förrättas här, se 2 kap. 6 § IDL. På ansökan av boutredningsmannen, kan rätten i båda de nämnda situationerna besluta att egendomen ska bli föremål för boutredning i det andra landet så att säga, d.v.s. om svensk medborgare kan det ansökas om boutredning i Brasilien och om brasiliansk medborgare i Sverige. Detta kan dock endast förordnas om det kan ske utan skada för rättsägarna. Det underlättar givetvis för alla inblandade om boutredning och bodelning sker i ett och samma land och boutredningsmannen har enligt 2 kap. 9 § IDL viss skyldighet att ta hänsyn till om förrättning sker i annat land.. Om du vill läsa mer på egen hand i lagen finner du den här: https://lagen.nu/1937:81 Vänligen,
Ida PerssonRådgivare